CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409528
Đang truy cập:238
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:224
Hồ sơ số:854
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh (tập 5) - Năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:100 BC-UBND
Ngày ban hành:05/6/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 37/2004/CT-TTg về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Quốc phòng - An ninh - Xử lý vi phạm, buôn lậu...

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: