CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426842
Đang truy cập:129
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:46
Hồ sơ số:138
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch của Ban quản lý KKT Vũng Áng năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:01 KH/KKT
Ngày ban hành:09/2/2011
Tác giả:Đoàn thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng
Trích yếu nội dung:V/v: Chấp hành chính sách pháp luật nhà nước công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: