CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044549
Đang truy cập:72
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:164
Trích yếu hồ sơ:Công tác Địa giới hành chính huyện Thạch Hà
Tờ số:15
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:832 /TCCP-ĐP
Ngày ban hành:25/10/1993
Tác giả:Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Trích yếu nội dung:Thông tư hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp (trong tổ chức thực hiện chỉ thị số 364 -CT ngày 6/11/1991)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Địa giới hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: