CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10962011
Đang truy cập:193
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:164
Trích yếu hồ sơ:Công tác Địa giới hành chính huyện Thạch Hà
Tờ số:38
Số lượng tờ:33
Phí khai thác (VNĐ):33.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:25/10/1993
Tác giả:Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước
Trích yếu nội dung:Phương án Kinh tế kỹ thuật hiệu chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50 000 khu vực Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Địa giới hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: