CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13325133
Đang truy cập:270
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:4
Hồ sơ số:30
Trích yếu hồ sơ:Tập Lưu: Tài liệu của UBND tỉnh - Năm 1991
Tờ số:41
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chương trình
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:12/11/1991
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chương trình hành động Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh (vòng 2)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: