CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993833
Đang truy cập:162
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:227
Hồ sơ số:864
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 2006
Tờ số:4
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:02 /CT-UBND
Ngày ban hành:12/1/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng hết hạn tù và được đặc xá tha tù trước thời hạn về địa phương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: