CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301252
Đang truy cập:223
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:227
Hồ sơ số:864
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 2006
Tờ số:17
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:8/2006 /CT-UBND
Ngày ban hành:21/3/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: