CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433612
Đang truy cập:188
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:3
Hồ sơ số:25
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu: Tài liệu của Trung ương và tỉnh Nghệ Tĩnh về vấn đề chia tách tỉnh - Năm 1991
Tờ số:5
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:01 /NQ/LT
Ngày ban hành:18/9/1991
Tác giả:UBND tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị Quyết hội nghị liên tịch lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về phân chia tỉnh đợt 2
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: