CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978488
Đang truy cập:179
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:13
Hồ sơ số:95
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 5/2007 từ số 1154 đến số 1197
Tờ số:27
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1427 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/5/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh khảo sát địa điểm xây dựng Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: