CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017757
Đang truy cập:130
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:10
Hồ sơ số:71
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 2/2007 từ số 401 đến số 437
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:402 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/2/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đồng ý cho Trung tâm phát triển vì người nghèo huyện Can Lộc, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Xuyên thanh lý xe ô tô
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: