CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459285
Đang truy cập:181
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:38
Hồ sơ số:189
Trích yếu hồ sơ:Tài liệu họp UBND tỉnh phiên họp ngày 9/9/1996 - Năm 1996
Tờ số:11
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/9/1996
Tác giả:Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị xử lý tình hình tại Công ty kinh doanh tổng hợp đầu tư SX và XNK Hà tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: