CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459418
Đang truy cập:201
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:19
Hồ sơ số:135
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 10/2007 từ số 2831 đến số 2858
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2831 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/10/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2006
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:VB có khổ giấy quá lớn, không thể scan hết (chỉ scan 8 tờ đầu, VB có tất cả 24 tờ)
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: