CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13348881
Đang truy cập:235
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:22
Hồ sơ số:151
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1/2007 từ số 01 đến số 40
Tờ số:11
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:08 /UBND-VX
Ngày ban hành:03/1/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giải quyết khiếu nại của công dân: bà Dương Thị Vân, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: