CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402106
Đang truy cập:186
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số:1
Hồ sơ số:22
Trích yếu hồ sơ:Tham mưu triển khai Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận kiểm tra CVTLTNN
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:35 /CT-TTg
Ngày ban hành:07/9/2017
Tác giả:Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu nội dung:Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: