CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12386114
Đang truy cập:151
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số:1
Hồ sơ số:22
Trích yếu hồ sơ:Tham mưu triển khai Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận kiểm tra CVTLTNN
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:210 /TTr-SNV
Ngày ban hành:28/9/2017
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tờ trình về việc ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: