CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12408873
Đang truy cập:286
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số:1
Hồ sơ số:22
Trích yếu hồ sơ:Tham mưu triển khai Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận kiểm tra CVTLTNN
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:6352 /UBND-NC
Ngày ban hành:10/10/2017
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết quả kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: