CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453408
Đang truy cập:194
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:28
Hồ sơ số:209
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 6/2007 từ số 1394 đến số 1410
Tờ số:10
Số lượng tờ:25
Phí khai thác (VNĐ):25.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1398 /UBND-NL1
Ngày ban hành:19/6/2007
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cung cấp thông tin về tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngập nước ven biển
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: