CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11362917
Đang truy cập:104
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:32
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Phối hợp Thanh tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2017
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:141 /KH-ĐTT
Ngày ban hành:08/6/2017
Tác giả:Đoàn Thanh tra
Trích yếu nội dung:Kế hoạch tiến hành Thanh tra
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: