CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13740627
Đang truy cập:222
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:32
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Phối hợp Thanh tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2017
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:11/12/2017
Tác giả:Đoàn Thanh Tra
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả Thanh tra
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: