CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755468
Đang truy cập:184
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:33
Trích yếu hồ sơ:Phối hợp Thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:172 /QĐ-SNV
Ngày ban hành:25/10/2017
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: