CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679718
Đang truy cập:158
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:33
Trích yếu hồ sơ:Phối hợp Thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:11/12/2017
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả Thanh tra về công tác văn thư, lưu trữ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: