CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409238
Đang truy cập:261
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:34
Trích yếu hồ sơ:Thấm định Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Lộc Hà năm 2017
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại: 
Số - ký hiệu:119 /QĐ-SNV
Ngày ban hành:23/6/2017
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND huyện Lộc Hà
Ký hiệu thông tin:QL
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: