CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426885
Đang truy cập:124
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:40
Trích yếu hồ sơ:Rà soát văn bản của Trung ương, của tỉnh và Sở Nội vụ thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ
Tờ số:1
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:116 /KH-CCVTLT
Ngày ban hành:01/11/2017
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Kế hoạch cung cấp thông tin, bài viết; cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: