CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427705
Đang truy cập:96
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:152
Hồ sơ số:881
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình quý II năm 2009, từ số 104 đến số 123
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:104 /TB-UBND
Ngày ban hành:19/5/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Lịch làm việc của Đoàn Kiểm toán nhà nước với các Sở, Ngành và các địa phương, đơn vị kiểm toán thực hiện Chương trình 135 năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: