CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13023131
Đang truy cập:169
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:148
Hồ sơ số:861
Trích yếu hồ sơ:Văn bản văn phòng tháng 8 đến tháng 10 năm 2009, từ số 194 đến số 262
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:194 /VPUBND-TCT
Ngày ban hành:03/8/2009
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị thẩm tra tổng hợp vào dự toán kinh phí thực hiện Đề án 30 năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: