CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991550
Đang truy cập:212
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:148
Hồ sơ số:861
Trích yếu hồ sơ:Văn bản văn phòng tháng 8 đến tháng 10 năm 2009, từ số 194 đến số 262
Tờ số:17
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:199 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/8/2009
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Quyết định trích từ nguồn kinh phí tự chủ của VP UBND tỉnh để hỗ trợ cho Công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào và hỏi thăm, hiếu hỷ.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: