CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358277
Đang truy cập:74
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:148
Hồ sơ số:864
Trích yếu hồ sơ:Chỉ thị năm 2009 từ số 01 đến số 24
Tờ số:11
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:06 /CT-UBND
Ngày ban hành:11/3/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp ngặn chặn suy giảm kinh tế
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: