CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409398
Đang truy cập:247
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:147
Hồ sơ số:859
Trích yếu hồ sơ:Văn bản văn phòng tháng 3 đến tháng 5 năm 2009, từ số 50 đến số 113
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:49 /QĐ-VP
Ngày ban hành:26/2/2009
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của HĐND và UBND tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: