CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10340105
Đang truy cập:103
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:147
Hồ sơ số:859
Trích yếu hồ sơ:Văn bản văn phòng tháng 3 đến tháng 5 năm 2009, từ số 50 đến số 113
Tờ số:17
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:55 /VP-DT
Ngày ban hành:12/3/2009
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển kinh phí đào tạo cán bộ huyện, xã, tham quan học tập Ứng dụng CNTT trong quản lý Chương trình 135 về tài khoản VP UBND tỉnh để thực hiện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: