CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12983818
Đang truy cập:201
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:145
Hồ sơ số:846
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 11 năm 2009 từ số 3657 đến số 3692
Tờ số:10
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3663 /UBND-GT
Ngày ban hành:23/11/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đồng ý cho phép đầu tư kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định: TP Hà Tĩnh đi cảng Vũng Áng huyện Kỳ Anh và ngược lại
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: