CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993431
Đang truy cập:167
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:145
Hồ sơ số:848
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 12 năm 2009 từ số 3749 đến số 3778
Tờ số:12
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3750 /UBND-XD1
Ngày ban hành:01/12/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía tây bắc huyện Kỳ Anh, ( đoạn từ Km0+00 đến Km7+700 ).
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: