CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978474
Đang truy cập:170
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:145
Hồ sơ số:848
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 12 năm 2009 từ số 3749 đến số 3778
Tờ số:23
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3754 /UBND-TH1
Ngày ban hành:01/12/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Góp ý dự thảo lần 1 Thông tư hướng dẫn quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: