CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978315
Đang truy cập:386
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:145
Hồ sơ số:848
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 12 năm 2009 từ số 3749 đến số 3778
Tờ số:43
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3756 /UBND-XD
Ngày ban hành:01/12/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao kiểm tra, đề xuất điều chỉnh, bổ sung khối lượng và hợp đồng kinh tế gói thầu số 04 thuộc công trình nâng cấp đường tỉnh lộ 10 (Thị trấn Kỳ Anh đến Kỳ Nam)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: