CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987891
Đang truy cập:110
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:142
Hồ sơ số:834
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 10 năm 2009 từ số 3168 đến số 3214
Tờ số:17
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3174 /UBND-TH1
Ngày ban hành:15/10/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng, ước năm 2009 và KH 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:CN-Đầu tư

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: