CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13023043
Đang truy cập:182
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:141
Hồ sơ số:827
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9 năm 2009 từ số 2903 đến số 2925
Tờ số:4
Số lượng tờ:39
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2906 /UBND-TH1
Ngày ban hành:21/9/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: