CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398290
Đang truy cập:389
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:46
Hồ sơ số:299
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 173 đên số 204
Tờ số:4
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:176 /UBND-TM
Ngày ban hành:23/1/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Phòng chống tham nhũng, lãng phí

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: