CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064424
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:48
Hồ sơ số:308
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 427 đên số 452
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:427 /UBND-CN1
Ngày ban hành:03/3/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh giá gói thầu và loại hợp đồng của các gói thầu cầu Mỹ Thịnh, cầu Hương Minh, cầu Chợ Biền
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: