CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432955
Đang truy cập:227
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:51
Hồ sơ số:317
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 677 đến số 705
Tờ số:1
Số lượng tờ:29
Phí khai thác (VNĐ):29.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:677 /UBND-NL1
Ngày ban hành:26/3/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kiểm kê quỹ đất đang QL sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: