CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11323915
Đang truy cập:124
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:51
Hồ sơ số:322
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 835 đến số 858
Tờ số:2
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:836 /UBND-CN2
Ngày ban hành:09/4/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định Website sở KH & ĐT
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: