CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978418
Đang truy cập:156
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:53
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 1226 đến số 1244
Tờ số:9
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1233 /UBND-NL1
Ngày ban hành:20/5/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc Công tác BV và PCC Rừng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: