CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465101
Đang truy cập:138
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:54
Hồ sơ số:341
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu công văn tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 1526 đến số 1559
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1528 /UBND-NL1
Ngày ban hành:16/6/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Quy hoạch xây dựng; dự án KD hàng nội thất, may mặc, lắp rắp thiệt bị vi tính điện tử của Công ty TNHH Thành Lâm
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: