CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039077
Đang truy cập:224
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:70
Hồ sơ số:425
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu quyết định tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 829 đến số 903
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:829 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/3/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt đầu tư bổ sung mua sắm thiết bị truyền hình Đài phát thanh - Truyền hình huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: