CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942883
Đang truy cập:343
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:82
Hồ sơ số:489
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu quyết định tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh từ số 3485 đến số 3513
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3486 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/12/2008
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt BC kinh tế KT ứng dụng và phát triển công nghệ TT Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: