CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427843
Đang truy cập:111
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018- MLHS HC-TH
Hộp số: 
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Đề xuất mô hình bộ máy theo Nghị quyết 18,19 TW6 khóa XI
Tờ số:10
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:33 /ĐA-CCVTLT
Ngày ban hành:27/3/2018
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: