CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453183
Đang truy cập:166
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:93
Hồ sơ số:582
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu tài liệu văn phòng UBND tỉnh tháng 9 năm 2008
Tờ số:8
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:130 /QĐ-VP
Ngày ban hành:01/9/2008
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao Trung tâm tin học nâng cấp, triển khai và đào tạo cho cán bộ các đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: