CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757974
Đang truy cập:160
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:101
Hồ sơ số:615
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu quyết định QPPL năm 2009 số 19
Tờ số:1
Số lượng tờ:358
Phí khai thác (VNĐ):358.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:19/2009 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/7/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: