CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13749959
Đang truy cập:116
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:109
Hồ sơ số:666
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 6 năm 2009 từ số 1833 đến số 1871
Tờ số:8
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1834 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/6/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLD4-50: Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hương Vĩnh, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Điện, cấp điện, an toàn hành lang điện,…

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: