CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428010
Đang truy cập:86
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:113
Hồ sơ số:690
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 năm 2009 số 2667
Tờ số:1
Số lượng tờ:286
Phí khai thác (VNĐ):286.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2667 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/8/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: