CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459143
Đang truy cập:136
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:124
Hồ sơ số:737
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2009 từ số 4030 đến số 4059
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4030 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/12/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho 129 tổ chức với 157 điểm sử dụng đất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: