CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12452883
Đang truy cập:188
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018-MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Thấm định tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức năm 2018
Tờ số: 
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:62 /SNV-VTLT
Ngày ban hành:08/5/2018
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông UBND tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: